Wanneer doet u aangifte inkomstenbelasting over 2014?

123451Elk jaar kunt u uw uw aangifte inkomstenbelasting bij de Belastingdienst indienen in de maanden januari, februari en maart. De uiterlijke inleverdatum is 1 april. Dit gaat in 2015 veranderen. In 2015 wordt de uiterlijke inleverdatum van uw aanvraag inkomstenbelasting 1 mei 2015. Pas na 1 maart 2015 kunt u het digitale belastingprogramma downloaden bij de Belastingdienst. Dit betekent dus dat pas vanaf 1 maart 2015 afspraken gemaakt kunnen worden voor het indienen van uw aanvraag. Houdt daar rekening mee.

Mocht het niet lukken om voor 1 mei de aangifte te verzorgen? Dan vraagt u alsnog uitstel aan. Het uitstel is dan geldig tot 1 september.

De Belastingdienst controleert in 2013!!

Dit jaar controleert de Belastingdienst de volgende onderwerpen extra goed:

  • zorgkosten, zoals dieetkosten en medicijnen
  • hypotheekverhoging
  • persoonsgebonden budget
  • gastouders
  • giften
  • vermogen in het buitenland

Heeft u hier mee te maken? Dan krijgt u een brief van de Belastingdienst. In deze brief leest u extra informatie. U krijgt uitleg over de onderwerpen waarbij vaak fouten worden gemaakt.

Valse belastingmails

123452De belastingdienst waarschuwt voor valse e-mailberichten. Het lijkt dat deze mails verstuurd zijn door de Belastingdienst en Intrum Justitia. Deze e-mailberichten worden phishingmails genoemd. Drukt u op een link in deze mail? Dan loopt u het risico dat u gevoelige informatie van uzelf prijs geeft dat op uw computer staat.

 

 

Valse e-mail van “ASN DigiD”

In deze e-mail wordt gevraagd om een digitaal aangifteformulier in te vullen. De e-mail heeft als onderwerp “Betreft: “Digitale Aangifte Inkomstenbelasting”.Open deze e-mails dus niet. Verwijder ze meteen.

Valse e-mail van “Belastingdienst NL”

In deze e-mail wordt gevraagd om online te betalen voor het overtreden van een verkeersvoorschrift. De e-mail heeft als onderwerp: “AANMANING BETALEN”.Open deze e-mails dus niet. Verwijder ze meteen.

Valse e-mail van “DigiD”

In deze e-mail wordt gevraagd om een digitaal aangifteformulier in te vullen. De e-mail heeft als onderwerp: “Betreft Digitale Aangifte Inkomstenbelasting!!”. Open deze e-mails dus niet. Verwijder ze meteen.

U BENT GEWAARSCHUWD!!!

Pas op voor naheffing arbeidskorting

arbeidskortingVerdient u per jaar meer dan € 40.248,00? Dan krijgt u minder arbeidskorting dan voorheen. Ontvangt u extra beloningen, zoals een 13e maand? Dan wordt hier geen rekening mee gehouden. Hierdoor loopt u het risico op een naheffing. In het slechtst geval kan dit oplopen tot € 1.173,00.

Hou rekening met een naheffing. Voor 2013 werd de arbeidskorting automatisch door de werkgever ingehouden op het maandelijkse loonstrookje. Maar hier wordt geen rekening gehouden met extra beloningen. Bij de aangifte over 2013 komt u erachter dat u moet bijbetalen. Het is dus verstandig om hier rekening mee te houden. Hou hiervoor geld achter de hand.

Rekenvoorbeeld

U heeft een bruto maandsalaris van € 3.100,00. Per jaar is dat 12 x € 3.100,00 = € 37.200,00. Hier komt nog vakantiegeld bij van € 2.976,00. Totaal dus een jaarinkomen van € 40.176,00.
Ontvangt u ook nog een 13e maand? Dan stijgt het jaarsalaris naar € 43.276,00. U verdient dus € 43.276,00 – € 40.248,00 = € 3.028,00 boven de drempel. Over het bedrag € 3.028,00 wordt 4% toelag berekend. U moet dus € 121,12 bijbetalen. Heeft u een inkomen onder de € 40.248,00? Dan geldt deze berekening niet en heeft u zelfs een meevaller.